Home Wat doen wij Cerec Over ons Tarieven Spoed Filmpjes & brochures Veelgestelde vragen Contact Site in english

Inschrijven en een afspraak maken?

Inschrijven

De Endodontoloog

Tjibbe Veenema is onze tandarts-endodontoloog (NVvE-erkend) en hij heeft alle expertise en vooral geduld om een wortelkanaalbehandeling zo uit te voeren dat uw kies of tand nog lang zonder klachten kan blijven functioneren.

Elke tandarts kan een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Soms verwacht uw tandarts, aan de hand van de röntgenfoto’s en het onderzoek, dat een (wortelkanaal)behandeling bij u complexer is en meer specialistische aandacht verdient. Uw tandarts kan u dan verwijzen naar een tandarts-endodontoloog voor onderzoek en behandeling. Ook wanneer uw tandarts geen diagnose kan stellen aan de hand van uw klachten kunt u worden verwezen naar de tandarts-endodontoloog voor nader onderzoek naar uw klachten.

De tandarts-endodontoloog is een gespecialiseerd tandarts die na de studie tandheelkunde een 3-jarige universitaire vervolgstudie heeft gevolgd. Tjibbe Veenema is hierdoor extra getraind in het onderzoeken, vaststellen en het behandelen van pijnklachten en afwijkingen die voortkomen uit de wortelkanalen. Naast bovengenoemde werkzaamheden houdt deze specialisatie zich ook bezig met tandletsel. De tandarts-endodontoloog beschikt op zijn vakgebied over meer kennis en ervaring en over speciaal voor deze behandeling ontwikkelde apparatuur.

Een bezoek aan de endodontoloog:

Tijdens het eerste bezoek zal de tandarts-endodontoloog uw pijnklacht of de ontstoken tand/kies onderzoeken en zullen er indien nodig aanvullende röntgenopnamen worden gemaakt. Aan de hand van de verzamelde informatie zullen de diagnose en behandelopties met u worden besproken. Ook bespreken we behandelalternatieven, de kosten, de prognoses en eventuele vervolgbehandelingen. Er is ruim gelegenheid voor u om vragen te stellen.

Afspraak voor consult maken?

Wilt u een afspraak maken met de tandarts-endodontoloog dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw tandarts.  U kunt ons de verwijzing mailen via [email protected], waarna we een afspraak voor een consult met u kunnen inplannen.

Spoedhulp bij acute pijnklachten

De tandarts-endodontoloog is geen spoedtandarts. Bel bij spoed en acute pijn naar uw eigen tandarts of de dienstdoende tandarts.

De Wortelkanalen

Anatomie van tanden en kiezen

Tanden en kiezen (gebitselementen) bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het witte deel dat u in de mond kunt zien. De wortels zitten ónder uw tandvlees in het kaakbot verankerd. Binnen in elke tand of kies, in de kroon en in de wortels zijn holtes aanwezig: wortelkanalen. Hierin bevinden zich zenuwweefsel en kleine bloedvaten die samen een klein orgaantje vormen: de pulpa. Dit pulpaweefsel kan ontstoken raken door tandbederf of tandletsel.

Een ontsteking in wortelkanalen

Het pulpaweefsel in het wortelkanaal kan door tandbederf (een gaatje/cariës) of door tandletsel ontstoken raken en uiteindelijk afsterven. De bloedsomloop in het element komt dan tot stilstand. Hierdoor zullen bacteriën meer kans krijgen om dieper de kanalen binnen te dringen. Dit proces kan kiespijn veroorzaken maar kan ook onmerkbaar verlopen. Ontstoken of afgestorven pulpaweefsel geneest nooit meer vanzelf en zal door middel van een wortelkanaalbehandeling moeten worden verwijderd. Wanneer de bacteriën of het ontstoken pulpaweefsel niet wordt verwijderd, kan de ontsteking zich naar uw kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot verloren gaan en kunnen tanden en kiezen los gaan staan en daardoor verloren gaan.

Wortelkanaalbehandeling in stappen

Na het verdoven wordt op het kauwvlak van de kies of aan de binnenkant van de tand een klein gaatje gemaakt om toegang te krijgen tot het wortelkanaal. Een rubberen lapje wordt over de tand of kies geplaatst om hygiënisch en veilig te kunnen werken. Vervolgens gebruikt de tandarts verschillende vijltjes om het wortelkanaal wijder te maken. Zodra het wortelkanaal wijd genoeg is, wordt het kanaal grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Nadat het kanaal is gereinigd, plaatst de tandarts een wortelkanaalvulling met cement in het kanaal. Vervolgens wordt het kroongedeelte opgevuld met een witte vulling. De gehele wortelkanaalbehandeling is een nauwkeurige en daardoor zeer tijdrovende behandeling. De wortelkanalen zijn heel klein en met het blote oog vaak niet goed zichtbaar. We maken daarom gebruik van een operatiemicroscoop, om de behandeling nauwkeuriger en dus beter uit te voeren.